10
Απρ

Αρχιτεκτονική και εργονομία: Ο συγκερασμός δύο επιστημών με επίκεντρο τον άνθρωπο

Αρχιτεκτονική και εργονομία

Τι είναι η εργονομία;

Η εργονομία στοχεύει στη δημιουργία ασφαλών, άνετων και παραγωγικών χώρων εργασίας και χώρων διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις  ανθρώπινες ικανότητες και περιορισμούς στο σχεδιασμό ενός χώρου εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους του σώματος, της δύναμης, της ικανότητας, της ταχύτητας, των αισθητηριακών ικανοτήτων (όραση, ακοή), ακόμη και των συνηθειών και συμπεριφορών των ατόμων.

Σημασία της εργονομίας

Η εργονομία είναι ένα σημαντικό μέρος στη διαδικασία μελέτης και σχεδιασμού χώρων διαβίωσης και εργασίας. Σκοπός της είναι να αυξήσει την ασφάλεια, την άνεση και την απόδοση των αντικειμένων που χρησιμοποιούμε στη καθημερινότητα μας

Η εργονομία χρησιμοποιεί ανθρωπομετρικά δεδομένα για να καθορίσει το βέλτιστο μέγεθος, σχήμα και μορφή ενός  χρηστικού αντικειμένου και να διευκολύνει τη χρήση του.
Ως επιστημονικός κλάδος μπορεί να μας  βοηθήσει να προσδιορίσουμε  ποια χαρακτηριστικά χρήστη πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά τη διαδικασία του  σχεδιασμού.

Σχεδιασμός με επίκεντρο τον χρήστη

Η εργονομία αφορά τη διασφάλιση της καλής προσαρμογής μεταξύ των ανθρώπων και των πραγμάτων που αλληλεπιδρούν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν ή το περιβάλλον το οποίο ζουν.
Η παράβλεψη της εργονομίας μπορεί να οδηγήσει σε σχέδια που είναι πιθανό να αποτύχουν καθώς δεν ταιριάζουν στις ανάγκες των χρηστών.

Ο εργονομικός  σχεδιασμός μπορεί να εφαρμοστεί από ένα έπιπλο, σε διάφορα  χρηστικά αντικείμενα , ή ευρύτερα ενός  χώρου.
Για παράδειγμα, για τον σχεδιασμό των ντουλαπιών και συρταριών μιας κουζίνας  πρέπει να ληφθούν υπόψη τα αντικείμενα αποθήκευσης, οι θέσεις των συσκευών αλλά και οι χώροι κίνησης των ατόμων ώστε να προσαρμοστούν τα αντικείμενα στα κατάλληλα ύψη, μήκη και πλάτη, αλλά και τη σωστή διάταξη τους  αναλόγως  πάντα και με τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών.

Συνεπώς, ο άνθρωπος αποτελεί το μέτρο κάθε αντικειμένου και κατ’ επέκταση χώρου.
Ο εργονομικός σχεδιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα άρτιο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.  Η εργονομία δεν εξαντλείται μόνο στη διαστασιολόγηση αλλά και στο πως βιώνει ένας άνθρωπος το περιβάλλον του.

Εργονομία και αρχιτεκτονική

Αρχιτεκτονική είναι η τέχνη και η επιστήμη της «ικανοποίησης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο μέσω σχεδιασμού μεθόδων και υλικών κατασκευών».
Εφαρμόζεται ευρύτερα στην οίκιση και δόμηση τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού χώρου, ως εφαρμοσμένη επιστήμη της σχεδίασης και της υλοποίησης κατασκευών
Κατά την εφαρμογή της, η αρχιτεκτονική “παντρεύει”  έννοιες όπως ο εργονομικός σχεδιασμός και η αισθητική που αφορούν τη λειτουργία και την μορφή.

Η εργονομία είναι ο τομέας που έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό  χώρων ή αντικειμένων ως προς την άνεση στην χρήση, την ασφάλεια και την οικονομία.  Τόσο η αρχιτεκτονική γενικότερα, όσο και η εργονομία ειδικότερα, έχουν ως κεντρικό παράγοντα  σχεδιασμού τον άνθρωπο.

Η ανθρωπομετρία – οι κύριες διαστάσεις του ανθρώπινου σώματος δηλαδή – σε διάφορες στάσεις-κινήσεις, είναι βασικός παράγοντας κατά την τη διαστασιολόγηση χώρων ή αντικειμένων.

Εν κατακλείδι  θα λέγαμε, ότι η εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου είναι το θεμέλιο της δημιουργίας των χώρων που αλληλεπιδρά. Ο σχεδιασμός με βάση τον άνθρωπο και ο εργονομικός σχεδιασμός στην αρχιτεκτονική δεν είναι συμπληρωματική παράμετρος.

Εμείς, στην ομάδα της  G Group Constructions , για να διασφαλίσουμε τον σχεδιασμό με  επίκεντρο τον άνθρωπο , έχουμε την εργονομία  ως προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της ομάδας σχεδιασμού μας