29
Μαρ

Θερμοπροσοψη: τα πλεονεκτήματα της και η διαδικασία εφαρμογης

Τι είναι η θερμοπρόσοψη;

Η θερμοπρόσοψη ή εξωτερική θερμομόνωση, είναι ένας μονωτικός αλλά και προστατευτικός μανδύας που περιβάλλει τις όψεις του κτιρίου προστατεύοντάς το έτσι από την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες και δυσμενείς κλιματολογικούς παράγοντες και που παράλληλα προσδίδει υψηλή αισθητική αξία.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα  των θερμοπροσόψεων είναι τα κάτωθι:
  • Πλήρης προστασία των προσόψεων από τα στοιχεία της φύσης και  τις έντονες θερμικές καταπονήσεις.
  • Θερμομόνωση χωρίς θερμογέφυρες, που σημαίνει μείωση του κόστους θέρμανσης και κλιματισμού και αποτροπή των συμπυκνώσεων και της μούχλας.
  • Μεταφορά του σημείου συμπύκνωσης και παγετού από τον τοίχο στη θερμομονωτική στρώση
  • Μικρό αρχικό κόστος κατασκευής συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού
  • Η εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας των τοίχων.
  • Αισθητική ανανέωση του σπιτιού.
  • Αύξηση της θερμικής άνεσης των ενοίκων.
  • Ηχοπροστασία με την χρήση θερμομονωτικών υλικών με ίνες
  • Προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης
  • Είναι μια επένδυση που προσθέτει στην αξία του κτηρίου

 

Τα κυριότερα υλικά που χρησιμοποιούνται ως μονωτική ύλη στις θερμοπροσόψεις είναι τρία: Ο πετροβάμβακας,  η διογκωμένη πολυστερίνη και η εξηλασμένη πολυστερίνη. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται κυρίως η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) και η εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) με τις κατάλληλες προδιαγραφές

Τα στάδια εφαρμογής της θερμοπρόψης

Ελέγχουμε την επιφάνεια εφαρμογής. Πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, σχετικά επίπεδη χωρίς σαθρά τμήματα. Τέτοια παρατηρούνται αρκετά συχνά σε παλαιά κτίρια χωρίς μόνωση. Προαιρετικά πλένουμε με νερό το μπετό και τον τοίχο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι έχουν εξαφανιστεί και τα τελευταία υπολείμματα σκόνης ή άλλων ουσιών.

Ελέγχουμε την επιπεδότητα κατά την εφαρμογή του συστήματος και επιδιώκουμε με  διακύμανση ±1cm/3cm. Όπου παρατηρούνται υψηλότερες διακυμάνσεις χρησιμοποιούμε διαφορετικό πάχος μονωτικού υλικού ώστε να επιτύχουμε τέλεια επιπεδότητα της επιφάνειας, χωρίς να χρησιμοποιούμε παχιά στρώση του επιχρίσματος   πετυχαίνοντας θερμοπρόσοψη με υψηλά αισθητικά αποτελέσματα.

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να είναι 5oC – 35oC και η υγρασία < 80%. Το καλοκαίρι καλό είναι να διακόπτουμε τις εργασίες πριν το μεσημέρι όταν η θερμοκρασία προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τα όρια θερμοκρασιακής εφαρμογής. Συστήνεται να υπάρχει πρόβλεψη της θερμοκρασίας ώστε με τον ανάλογο προγραμματισμό να μην δημιουργηθούν αστοχίες και να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή θερμοπρόσοψη .

Ορίζουμε τη ζώνη “υψηλής στεγάνωσης”, η οποία εκτείνεται περιμετρικά του κτιρίου σε ύψος , συνήθως ,30 cm πάνω από το έδαφος. Απαιτείται η χρήση στεγανωτικού υλικού. Επίσης μετά την τελική στρώση συστήνεται η χρήση αποστραγγιστικής μεμβράνης (όταν το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί για θερμομόνωση και στο υπόγειο).

Ζυγίζουμε και αλφαδιάζουμε  τις όψεις του κτιρίου και τοποθετούμε τον οδηγό εκκίνησης  με τη χρήση των ειδικών βυσμάτων.

Τοποθετούμε υλικό επικόλλησης  περιμετρικά θερμομονωτικών πλακών  και στο κέντρο τους , επιδιώκοντας κάλυψη 40% της επιφάνειας τους.

Επικολλούμε , ξεκινώντας την 1η σειρά θερμομονωτικών πλακών  με αλφάδι τον οδηγό εκκίνησης και τις επόμενες, διασταυρώνοντας τους αρμούς, ελέγχοντας την επιπεδότητα σε κάθε πλάκα.

Στα σημεία επαφής των  θερμομονωτικών πλακών  με επιφάνειες άλλων δομικών στοιχείων (π.χ στέγη, μπετόν) τοποθετούμε αφρό πολυουρεθάνης ή ειδική αυτοδιογκούμενη ταινία για να αποφύγουμε την δημιουργία  θερμογεφυρών και να πετύχουμε τη μέγιστη θερμομόνωση του κτιρίου.

Με το πέρας των εργασιών επικόλλησης και ύστερα από 48 ώρες, εξομαλύνουμε με το τριβίδι τις τυχόν μικρές διαφορές στις επιφάνειες των  θερμομονωτικών πλακών  , ώστε να πετύχουμε τέλεια επιπεδότητα.

Ύστερα τοποθετούμε ειδικά βύσματα με βάθος αγκύρωσης περί τα 4cm. Αυτά θα προστατεύσουν τη θερμοπρόσοψη από σεισμούς και ανεμοπιέσεις.

Αναμειγνύουμε το ειδικό επίχρισμα με νερό στην αναλογισμένη  ποσότητα, κολλάμε τα γωνιόκρανα, τους υδροσταλλάκτες και τα προφίλ αρμού συστολής-διαστολής όπου χρειάζεται και στη συνέχεια καλύπτουμε όλη την επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών  (πάχος στρώσης 3-5mm).

Περνάμε υαλόπλεγμα ενίσχυσης ,  το οποίο πρέπει να είναι στο έξω 1/3 του πάχους της βασικής στρώσης και να επικαλύπτεται στις ενώσεις κατά 10cm. Επίσης τοποθετούμε τεμάχια υαλοπλέγματος στις γωνίες των ανοιγμάτων για επιπλέον προστασία από ρηγματώσεις.

Για να δημιουργήσουμε τέλεια πρόσφυση στην επιφάνεια του τοίχου ώστε να υποδεχτεί άριστα την στρώση του σοβά που θα ακολουθήσει, περνάμε ένα χέρι αστάρι  στην επιφάνεια.

Έπειτα από περίπου 2-5 ημέρες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες, εφαρμόζουμε το τελικό επίχρισμα το οποίο έρχεται στο χρώμα και το είδος της επιφάνειας που έχουμε επιλέξει. Το πάχος του τελικού επιχρίσματος είναι 1-3mm, ανάλογα το είδος του υλικού που θα επιλέξετε έτσι πετυχαίνουμε το τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα για την θερμοπρόσοψη .

Εμείς , στη G Group , λαμβάνοντας υπ’ όψη  την σημασία της σωστής μόνωσης στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και στην λειτουργικότητα των χώρων καθημερινής διαβίωσης προσφέρουμε  εξειδικευμένα συστήματα θερμοπρόσοψης  που εγγυώνται τα μέγιστα θερμομονωτικά αποτελέσματα.